Hoppa till huvudinnehåll

Rekommendation för suicidpreventiva insatser

RESPI samlar information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar. Befolkningsinriktade interventioner innefattar alla metoder där åtgärder utförs på samhällsnivå och för befolkningar som är kända för att vara i riskzon. Informationen på denna hemsida syftar till att stödja i beslutsprocessen om vilken suicidpreventiv intervention som bör implementeras enligt den senaste tillgängliga forskningen.

Senaste nytt

Här publiceras uppdateringar och nyheter i RESPI.
Fler nyheter
Under hösten 2021 skickades en enkät ut till olika användare i Sverige gällande...