Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser

RESPI samlar information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar. Befolkningsinriktade interventioner innefattar alla metoder där åtgärder utförs på samhällsnivå och för befolkningar som är kända för att vara i riskzon. Informationen på denna hemsida syftar till att stödja i beslutsprocessen om vilken suicidpreventiv intervention som bör implementeras enligt den senaste tillgängliga forskningen.

Senaste nytt

Här publiceras uppdateringar och nyheter i RESPI.
Fler nyheter
Granskning av artiklarna från litteratursökningarna pågår.
Årets uppdatering av den vetenskapliga litteraturen har påbörjats.
Nytt stödmaterial för att arbeta suicidpreventivt på arbetsplatser - som riktar...
Flera sidor har blivit uppdaterade med forskning som sträcker sig fram till...
Sedan 2022 har ett omfattande arbete pågått med att uppdatera den litteratur...