Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Hemsidan har uppdaterats med forskning fram till 2022

Publicerad: 13 Oct 2023 | Uppdaterad: 30 Oct 2023

Flera sidor har blivit uppdaterade med forskning som sträcker sig fram till mitten av 2022. Rekommendationerna kvarstår i de flesta fall, med några undantag.

RESPI har uppdaterats med ny forskning fram till 2022. Totalt har 54 nya studier lagts in, men rekommendationerna kvarstår i de flesta av fallen. Dock finns det nu ytterligare stöd bakom dem. För att läsa om de generella förändringarna finns en kortare sammanfattning av vad som har ändrats för varje insats och förutsättning. För respektive Insats har det tillkommit en rubrik, under ”Det vetenskapliga underlaget”, där de nya artiklarna beskrivs i korthet.

För att läsa mer om processen bakom uppdateringen gå in på ”Utveckling av RESPI”.