Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser

RESPI innehåller detaljerad information om suicidpreventiva interventioner vilka har identifierats genom en detaljerad litteraturöversikt.  

Insatserna har identifierats enligt den tillgängliga evidensen (Evidensbaserade insatser) men inkluderar även övergripande samhällsstrukturer som anses vara nödvändiga för ett fungerade suicidpreventivt samhälle (Förutsättningar). Dock behövs mer evidens gällande samhällsstrukturer för att kunna bekräfta dess effektivitet. Det rekommenderas att implementera flera olika komponenter i sin insats för bästa möjliga resultat.