Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Litteratursökning för 2023 är påbörjad

Publicerad: 03 Apr 2024 | Uppdaterad: 04 Apr 2024

Årets uppdatering av den vetenskapliga litteraturen har påbörjats.

Foto: Pixabay

En ny litteratursökning har genomförts med artiklar publicerade mellan september 2022 och december 2023. 

I år har vi samarbetat med en informationsspecialist vilket resulterat i att vår sökning har utökats (innebär bland annat att fler synonymer inkluderats). Årets sökning har därför resulterat i 13 155 artiklar varav 103 har valts ut för vidare granskning. För att täcka perioden januari-mars 2024 kommer ytterligare en litteratursökning genomföras vars resultat kommer sammanvävas med den tidigare litteratursökningen. 

Härnäst kommer de utvalda artiklarna granskas.