Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsarkiv

Granskning av artiklarna från litteratursökningarna pågår.
Årets uppdatering av den vetenskapliga litteraturen har påbörjats.
Nytt stödmaterial för att arbeta suicidpreventivt på arbetsplatser - som riktar sig både till dig som chef och som medarbetare.
Flera sidor har blivit uppdaterade med forskning som sträcker sig fram till mitten av 2022. Rekommendationerna kvarstår i de flesta fall, med några undantag.
Sedan 2022 har ett omfattande arbete pågått med att uppdatera den litteratur som ligger till grund för RESPI. Ambitionen är att framöver göra samma uppdatering årligen.
Under hösten 2021 skickades en enkät ut till olika användare i Sverige gällande RESPI:s utseende och innehåll. Med feedbacken som kommit in har nu en ny hemsida tagits fram med ny grafik och enklare navigering till de olika sidorna. En uppdatering av innehållet kommer också att ske inom kort.