Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Tidigt i höst kommer en uppdatering av innehållet

Publicerad: 05 Jul 2023 | Uppdaterad: 24 Aug 2023

Sedan 2022 har ett omfattande arbete pågått med att uppdatera den litteratur som ligger till grund för RESPI. Ambitionen är att framöver göra samma uppdatering årligen.

Granskningen av studierna är till mestadels klar och för nuvarande skrivs de nya texterna till webbsidan.

Uppdateringen, som kommer ske tidig höst i år, kommer innehålla litteratur från mitten av 2018 fram till mitten av 2022. Vid första sökningen hittades över 1000 studier (en blandning av metaanalyser, systematiska översikter samt originalstudier) och i nuläget ser det ut som att 74 artiklar kommer att inkluderas vid uppdateringen.

Vi hörs i höst!