Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse

Nationellt centrum för suicidforskning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här texten beskriver hur respi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från respi.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Du kan även kontakta oss via mejl på nasp@ki.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt: 

  • Vissa pdf-dokument är inte skapade på rätt sätt (taggade) så att de fungerar med skärmläsare.
  • Bilder och diagram saknar i vissa dokument alternativtexter.
  • Tabeller saknar i vissa dokument tabellrubriker.

Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Vi förbättrar löpande våra egna dokumentmallar avseende tillgänglighet och hjälper våra medarbetare med att skapa tillgängliga pdf-dokument för att öka tillgängligheten. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Viss typ av innehåll undantas från lagen, exempelvis:

  • direktsändningar av tidsberoende medier
  • förinspelade tidsberoende medier som offentliggjorts före den 23 september 2020
  • dokument som är publicerade före 23 september 2018

Mer om undantagen på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats 

Om du behöver innehåll från respi.se som inte är tillgängligt för dig och som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Hur vi testat webbplatsen

Hösten 2021 genomförde en oberoende granskning av respi.se. 

Den nuvarande versionen av respi.se publicerades den 17 januari 2022. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2024.