Hoppa till huvudinnehåll

Om RESPI

RESPI har skapats av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid SLSO och Karolinska Institutet. Det initierades 2018 med ett uppdrag från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och har senare utvecklats för användning på nationell nivå. RESPI uppdateras periodvis enligt den senast tillgängliga forskningen med bidrag från båda organisationerna.

Vi som arbetat med RESPI

Vetenskapliga arbetsgruppen
Bianca Blazevska, NASP
Vladimir Carli, NASP
Gergö Hadlaczky, NASP
Sebastian Hökby, NASP
Inga-Lill Ramberg, NASP
Tereza Vitcheva, NASP
Danuta Wasserman, NASP

Webbsidans redaktörsgrupp
Gabriella Jansson, NASP
Beatrice Johansson, NASP
Tereza Vitcheva, NASP

Extern referensgrupp
Johan Andreen, Suicide Zero
Björn Eklund, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)
Clara Hellner, Region Stockholm/Karolinska Institutet
Ullakarin Nyberg, Region Stockholm/Karolinska Institutet
Jenny Telander, Folkhälsomyndigheten
Andreas Vilhelmsson, Lunds Universitet
Sara Wiklund Cardell, Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen

Kontaktinformation

Adress:
Granits väg 4
171 77 Stockholm

Hemsida:
ki.se/nasp 

E-post: 
nasp@ki.se